Praktické aplikace polovodičových součástek

Časové relé ¤
Usměrňovač ¤
Použití diody ve zhášecích obvodech cívek ¤
Zdroj symetrického napětí ¤
Mobilní telefonie ¤
Rádiové a televizní vysílání, princip rozhlasového a televizního přístroje ¤
Expozimetr ¤
Fotobuňka ¤
Zabezpečovací zařízení ¤
Zdvojovač (násobič) napětí ¤
Trojfázový můstek ¤
Regulace výkonu ¤

Verze pro tisk