Seznam praktických aplikací a jevů

Přístroj Popis
Elektrostatický filtr  zachycování kouřových částic v komínech
Teploměr  měření teploty termistorem
Měření průtoku  měření množství kapaliny proteklé potrubím
Převodník teplota-napětí  převedení teploty na elektrické napětí, které je možno přímo zpracovávat počítačem
Expozimetr  přístroj na měření osvětlení
Fotobuňka 
Zabezpečovací zařízení  světelná závora
Převodník světlo-napětí  převedení teploty na elektrické napětí, které je možno přímo zpracovávat počítačem
Měřič tlaku měření tlaku pomocí tenzoelektrické součástky
Mikrofon uhlíkový mikrofon
Mikrofon mikrofon s tenzoelektrickou součástkou
Převodník tlak-napětí  převedení mechanického tlaku na elektrické napětí, které je možno přímo zpracovávat počítačem
Usměrňovač  polovodičová dioda jako jednocestný usměrňovač
Usměrňovač  Graetzovo zapojení jako dvoucestný usměrňovač
Usměrňovač  velký usměrňovač s mnoha diodami, použitý v lokomotivách
Násobič napětí  získávání vysokého stejnosměrného napětí
Časové relé  součástka, která způsobí, že obvod začne fungovat až za jistou dobu po sepnutí spínače
Zdroj symetrického napětí  například napájení pro operační zesilovače
Mobilní telefon 
Obrazovka princip obrazovky osciloskopu a televizoru
Busola, kompas
Elektromotor princip stejnosměrného elektromotoru
Elektromotor - různá zapojení stejnosměrný elektromotor zapojený jako cize buzený, sériový nebo derivační
Elektromagnet
Elektrický zvonek
Elektromagnetické relé
Ampérmetr, voltmetr magnetoelektrické měřící přístroje (s otočnou cívkou)
Elektromagnetická brzda brzda fungující na principu elektromagnetické indukce
Elektroměr měřič spotřeby elektrické energie
Zhášecí obvody cívek  zabránění vzniku napěťové špičky při rozpojení obvodu s cívkou
Rekuperační dioda  zvýšení účinnosti motorů, zejména při používání pulzní regulace
Blesk
Oblouková lampa
Sváření
Reklamní trubice Barevné neonové nápisy apod.
Zkoušečka Přístroj ke zjišťování přítomnosti elektrického napětí
Zářivka
Koróna Výboj, který se projevuje slabým praskáním v okolí vodičů vysokého napětí
Displeje apod. Využití svítivých diod
Žárovka
Zesilovač Zesílení slabého elektrického signálu
Logické obvody Obvody, které umí provádět logické operace
Paměti Obvody, které si umí pamatovat vložená čísla
Sčítací obvody Elektrický obvod s operačním zesilovačem, který dokáže sečíst a odečíst dvě čísla
Násobící obvody Elektrický obvod s operačním zesilovačem, který dokáže vynásobit a vydělit dvě čísla
Odporová regulace výkonu  Regulace výkonu spotřebiče pomocí rezistoru - ztrátová regulace
Tyristorová regulace výkonu  Regulace výkonu spotřebiče pomocí tyristoru - bezeztrátová regulace
Rozhlasový přijímač
Televizor
Monočlánek, plochá baterie 
Akumulátor
Elektrolytická výroba hliníku
Polarografie Určování přítomnosti a množství chemických prvků ve vzorku látky
Solární článek Fotodioda
Hallova sonda Měření intenzity magnetického pole
Alternátor Zdroj jednofázového střídavého napětí
Generátor trojfázového napětí Zdroj střídavého napětí v elektrárně
Transformátor Změna efektivní hodnoty střídavého napětí
Asynchronní elektromotor 
Gramofonová deska 
Kazety a videokazety
Počítačové paměti
CD a DVD

Verze pro tisk